AVEA ENGELLİ İSTİHDAM RAPORUNU AÇIKLADI

12.06.2014 09:41:06

Avea, Türkiye’nin en büyük engelli kariyer projesinin sosyal boyutunu IPSOS tarafından hazırlanan “Engelliler Çalışma Hayatı Projesi Kalitatif Araştırma Raporu”nun sonuçlarıyla açıkladı.AVEA ENGELLİ İSTİHDAM RAPORUNU AÇIKLADI

Türkiye’nin engellilere yönelik en büyük kariyer planlaması olan 'Özümüzle Üretiyoruz Projesi'ne destek vererek; 2005-2013 döneminde 3 bin 201 engelliyi iş sahibi yapan Avea, projenin sosyal hayata yansıyan sonuçlarını ise 'Engelliler Çalışma Hayatı Projesi Kalitatif Araştırma Raporu' ile açıkladı.

Avea CEO’su Erkan Akdemir, Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) Başkanı Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu ve Avea Kurumsal İletişim Grup Direktörü Füsun Feridun’un ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında paylaşılan ve engellilerin iş bulma sürecinde yaşadığı sıkıntılara işaret eden rapor, engelli vatandaşların iş sahibi olmasının toplumsal hayat üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekiyor.

Özümüzle Üretiyoruz Projesi’ne destek vererek bugüne kadar Avea’nın çalışan sayısından daha fazla sayıda engelliye istihdam sağladıklarının altını çizen Erkan Akdemir; 'İçinde yer almaktan büyük gurur duyduğumuz bu projemizle 3.353 engelli vatandaşımız; sigorta ve iş güvencesi ve erken emekliliğin yanı sıra profesyonel ve düzenli bir iş ortamı ile düzenli bir gelirin de sahibi oldu. Araştırma sonuçlarımızın gösterdiği en çarpıcı sonuç ise, iş sahibi olan engellilerin geleceğe daha güvenli ve umutla baktığı… FEV’e destek vererek istihdamını sağladığımız bu kişilerin pek çoğu, FEV aracılığıyla işe yerleştikten sonra evlenmiş, hatta çocuk sahibi olmuş durumda. Bu da bizim Türkiye’nin engelsiz büyümesi için ne kadar doğru bir projeye hayat verdiğimizi gösteriyor' dedi.

Engellilerin yüzde 80’den fazlası işgücüne dâhil değil!

Engellilerin yüzde 80’den fazlasının işgücüne dâhil olmadığına dikkat çeken Akdemir; 'Bunun temel sebeplerini belirlemek ve engellilerin istihdam konusunda yaşadığı sıkıntıların temeline inmek amacıyla, Avea olarak IPSOS Araştırma Şirketi işbirliğiyle bir rapora imza attık. Hazırladığımız ‘Engelliler Çalışma Hayatı Projesi Kalitatif Araştırma Raporu’, engellilerin iş bulma sürecinde Özümüzle Üretiyoruz Projesi’nin ne kadar önemli bir rol oynadığına da ışık tutuyor' dedi.
Akdemir raporda işaret edilen ve engellilerin iş bulma konusunda yaşadığı sıkıntılara değinerek; 'Engelli vatandaşlarımızın büyük kısmı, eksik ve yarım bırakmak durumunda kaldıkları eğitim hayatları nedeniyle, ne yazık ki ağırlıklı olarak yüksek eğitim gerektiren işlere başvuramıyor. İşi yapabilecek donanıma sahip olsalar bile, engeli olmayan bireylere kıyasla kabul edilme oranları da ne yazık ki daha düşük oluyor. Buna ek olarak, daha düşük ücretli işlerde pozisyonlar bulan engelli vatandaşlarımız çalışma alanları temizlik işleri, konfeksiyon ve yük taşımada yoğunlaşıyor' dedi.


2014'te, 5 ayda 152 yeni istihdam

Proje kapsamında engelli raporuyla İŞKUR’a başvuran kişilerin listesinin İŞKUR’dan temin edilerek onlarla irtibata geçildiğini ve işe yerleştirilme süreçlerinin başladığına dikkat çeken Akdemir projenin süreçleri hakkında ise şunları söyledi:

'Engelli bireylerin katıldıkları kurslar ve üye oldukları dernekler de, FEV’in bu kişilere ulaşmak için başvurduğu diğer kaynaklar. İş başvurularından sonra görüşmeye giden kişilere eşlik eden FEV temsilcisinin desteği ve yönlendirmesi, son derece etkili ve önemli bir yöntem. Engelliler için bir iş pozisyonu olduğunda FEV, kendi veri bankasında bulunan, pozisyona uygun kişilere tek tek haber veriyor. Mülakatlar gerçekleşmeden önce, proje temsilcisi işe alımı yapacak kişilerle bir ön görüşme yapıyor.

Tecrübeli ve yetkin Özümüzle Üretiyoruz Proje temsilcisi, engelli bireyleri psikolojik olarak destekliyor; işe başvuran bireyi tanıyor ve hangi haklara sahip olduğunu iyi biliyor. Bu yüzden proje temsilcisinin iş görüşmesi sırasındaki rolü çok önemli. FEV’e kayıtlı olan engelli birey sayısı 55 bin 784. FEV bugüne kadar, 10 bin 680 engelli ile mülâkat gerçekleştirdi. Bu mülâkatlar sonrası FEV aracılığıyla 7 bin 513 engelli adayın iş görüşmesi gerçekleştirildi.'

Erkan Akdemir: Projemizin olumlu etkileri sadece engelli bireylere değil; onların ailelerine ve topluma da yansıyor
Avea olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Akdemir; 'Bu anlayış, sosyal alanlar için de geçerli. Türkiye’de engellilere yönelik gerçekleştirilen en kapsamlı bir projenin arkasında olmak da bize büyük bir gurur veriyor; çünkü bu projenin olumlu etkileri yalnızca engelli bireylere değil, onların ailelerine ve topluma da yansıyor' dedi.

Özümüzle Üretiyoruz Projesi aracılığıyla buldukları işlerin engelli bireylere sigorta ve iş güvencesi, erken emeklilik, profesyonel ve düzenli bir iş ortamının yanı sıra düzenli bir gelir sağladığını ifade eden Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Bu şartlara sahip olan engelli bir birey, geleceğe dair güven ve umut duyabiliyor. Çevresinden de daha çok saygı görüyor. Bu durum, onları ‘eksik insan’ hissiyatından çıkartıp ‘sorumluluk sahibi’, ‘üretken’ bireyler haline geliyor. FEV’e destek vererek istihdamını sağladığımız bu kişilerin pek çoğu, Özümüzle Üretiyoruz Projesi aracılığıyla işe yerleştikten sonra evlenmiş, hatta çocuk sahibi olmuş durumda. Bu sonuçların bizim için yarattığı değere paha biçilemez ” dedi.

Proje 12 bin kişinin hayatına yeni değerler kattı

Engelli bireylerin beceri ve potansiyellerinin göz ardı edilmesini, sağlıklı ve güçlü bir toplumun önündeki en büyük engel olarak gördüklerini belirten Akdemir; açıklamalarını şöyle tamamladı:

'Projemizle, kamuoyunda engelliler ve engellileri etkileyen çevresel faktörler konusundaki farkındalığın artırılması ve kamuoyunun ‘bilinçlendirilmesi’ adına önemli bir adım atarak örnek olduk. Türkiye’nin en büyük engelli kariyer planlaması kapsamında bugüne kadar 3 bin 353 engelliye istihdam sağladık. Ancak, bu projenin somut olarak yakından etkilediği nüfusu hesaplamak için bu rakamı aile boyutuna çıkarmak lazım. Çünkü yapılan mülakatlarda da gördük ki, aslında bu değişim tüm aile için çok belirleyici. 3 bin 353 rakamını Türkiye’de ortalama hane büyüklüğü olan 3.7 rakamı ile çarptığımızda, yaklaşık 12 bin vatandaşımızın yaşamında fark oluşturduğumuzu görüyoruz. Bu araştırmanın bize tuttuğu ışıkla, yolumuzda daha da kararlı ilerleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin ve toplumun ihtiyaçları dahilinde sürdürülebilir ve ölçülebilir somut sonuçlar üreten projelerimizle katma değer yaratmayı sürdüreceğiz.'

FEV Başkanı Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu: 6 ay olarak başlayan projemiz, 9 yıldır başarılı bir şekilde devam ediyor

Avea desteğiyle 6 ay olarak başlayıp 9 yıldır yürütülen 'Özümüzle Üretiyoruz' projesi ile başlangıçta hayal gibi görünen sonuçlar almayı başardıklarını ifade eden FEV Başkanı Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu; işveren, engelli ve İŞKUR arasında konumlanıp engelli bireyin vasıflarına ve işverenin ihtiyaçlarına uygun eşleştirme yaparak uygun adayların işe alınmasını sağladıklarını belirtti.
Kahraman Emmioğlu: Türkiye’de istihdam edilen engelli bireylerin %83’ü erkek, %17’si kadın

Yaptığı konuşmada istatistiki verileri de paylaşan Emmioğlu; dünya ölçeğinde engelli istihdamına ilişkin global rakamları da şöyle aktardı:

'Gelişmekte olan ülkelerde engelli nüfusunun %80-%90’ının işsiz olduğunu, endüstrileşmiş ülkelerde ise bu oranın %50 ila %70 arasında değiştiğini görüyoruz. Avrupa’da ise yaklaşık 80 milyon engelli yaşıyor. ANED (Academic Report of European Disability – Avrupa Engelliler Akademik Raporu) 2002 Raporu’na göre Bulgaristan, Polonya ve Letonya hariç, 25 Avrupa Birliği ülkesinde engellilerin %65’i istihdam edilmiş; %5’i işsiz; %29.5’i ise hiçbir etkinlik göstermiyor. İstihdamı sağlananların %73.7’sini erkekler, %56.3’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Türkiye’de ise toplam istihdam içinde erkek engelli oranı % 83, kadın engelli oranı ise %17 olarak tespit edilmiştir.'

Emmioğlu: Kadın işgücüne özel bir hassasiyet gösteriyoruz

Kadın işgücüne özellikle hassasiyet ve önem gösterdiklerini belirten Emmioğlu; '%17’lik orandan da anlaşılacağı üzere kadın engelliler gerek aile ve çevre etkisi, gerek eğitim yetersizliği gibi etkenlerle işgücüne katılım noktasında oldukça çekimser davranıyorlar. Engelli kadınların sosyal hayata entegrasyonu açısından iş yaşamında engelsiz hemcinsleri gibi varlık gösterebilmesi, bizim öncelikli hedeflerimizden biri. Bugüne kadar istihdamına destek olduğumuz 3 bin 201 engelli bireyin 237’sini kadınlar oluşturuyor.'

Emmioğlu: Engellilerin eğitim sorunları üzerinde önemle durmamız gerekiyor

Emmioğlu; Türkiye’deki engelli bireylerin istihdamı konusundaki çalışmanın sonucunda elde edilen dikkat çekici verileri de şöyle aktardı:

'Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz istatistiki bilgilerden çıkan bir diğer sonuç ise, işe yerleştirdiğimiz engelli arkadaşlarımızın %3’ünün üniversite, %3’ünün meslek yüksekokulu; %29’unun lise, %22’sinin ortaokul, %37’sinin ilkokul mezunu olduğunu, %3’ünün ise okuma-yazma bilmediğini ortaya koyuyor. Tüm bu veriler, engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı eğitim sorunlarının ve bu konuda yaşadıkları sıkıntıların boyutu hakkında da bize önemli bir fikir veriyor. Engelli bireylerin eğitim sorunları üzerinde daha büyük bir özen ve önemle durmamız gerekiyor. Daha çok engelli bireyin iş hayatına kazandırılması, ailelerin de çekincelerini ortadan kaldıracak ve onları daha fazla teşvik edecektir. Verilen emeğin karşılığını bulması, hem engelli vatandaşlarımızın hem de ailelerin motivasyonunu daha da güçlendirecektir' dedi.

2005 yılından bugüne ‘Özümüzle Üretiyoruz’ projesini başarıyla yürüttüklerini ifade eden Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Her ne kadar adımız Fiziksel Engelliler Vakfı olsa da; aslında tüm engelli bireylerin işgücüne katılması için var gücümüzle çalışmaktayız. 6 aylık bir çalışma olarak başlayan, tam 9 yıldır başarılı bir şekilde devam eden bu değerli projemize daimi desteklerini sunan Türkiye İş Kurumu ile başta Avea olmak üzere tüm sponsorlarımıza; projemize inanıp istihdam sağlayan işverenlerimize ve vakıf çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.


engelli, istihdam raporu, Avea
Yeni Yorum ekle:
İsim
Email
Gönder