REKLAMCILARI AYIRAN EN TEMEL ÖZELLİK NE?

06.01.2017 12:05:43

Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç, Reklamazzi Editörü Burcu Kılıçarslan'ın sorularını yanıtladı.REKLAMCILARI AYIRAN EN TEMEL ÖZELLİK NE?

Yetenek yönetimi ve işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere bireylerin değerlendirilmesine yönelik Değerlendirme ve Gelişim Merkezi gerçekleştiren ve psikometrik araçlar sunan Assessment Systems'in Kurucusu ve CEO'su Levent Sevinç, Reklamazzi'ye özel açıklamalarda bulundu.

Levent Sevinç kuruluş hikayelerini, reklamcıların, iletişimcilerin, gazetecilerin özelliklerini, adayları işe alım sürecinde hangi testlere tabi tuttuklarını Reklamazzi Editörü Burcu Kılıçarslan'a anlattı.

İşte o röportajımız:

Firmanızın kuruluş hikâyesinden ve amaçlarından bahseder misiniz?

Kurucusu olduğum Assessment Systems, psikometrik ölçme ve değerlendirme konusunda insan kaynakları alanında hizmet veren lider bir kuruluş. Toplu ve münferit işe alımlarda ve terfi, yedekleme, potansiyel belirleme gibi yetenek yönetimi süreçlerinde Türkiye’nin önde gelen birçok markasının ölçme ve değerlendirme konusundaki çözüm ortağıyız.

 

Yöntem ve araçlarımız iki ana başlıkta toplanıyor. İlki, simülasyon içeren uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları. Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla tam günlük değerlendirme içeren bu uygulama ile bugüne kadar farklı sektörlerden 30 bine yakın kişi değerlendirdik. Diğer ana başlık ise genel yetenek testi, kişilik ve yetkinlik envanterleri gibi psikometrik araçlar. Bugüne kadar üç buçuk milyondan fazla kişi işe alım ya da yetenek yönetimi kapsamında bizim araçlarımızla değerlendirildi.


Geçen sene müşterilerimize bütünleşik hizmet sunabilmek amacıyla iki yeni şirket kurdum. Bunlardan Talentouch, yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik butik gelişim programları sunan eğitim şirketimiz, diğeri TalentSmart ise yönetici ve nitelikli uzman pozisyonlarına yönelik insan kaynağı temini çözümleri sunan işe alım firmamız.


Bizim amacımız özünde sunduğumuz değerlendirme araç ve yöntemleriyle İnsan Kaynakları profesyonellerinin aday ya da çalışanlara yönelik verdikleri kararları güçlendirmek. Sunduğumuz çözümlerle şirketlere insana dair verdikleri kararları daha objektif hale getirme olanağı sunuyoruz.

Bir insan kaynakları danışmanlık firması olarak, farkınız nedir?

Bizi ayrıştıran özelliklerin başında ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebilmemiz geliyor. Envanterlerimiz modüler bir yapıya sahip ve müşterimizin yetkinlik modeli doğrultusunda içeriği uyarlanabiliyor. Yetenek testlerimizi ya da Değerlendirme Merkezi uygulamalarında kullandığımız simülasyon içeren egzersizlerimizin içeriğini bütünüyle müşterimizin iş yapış tarzını yansıtacak şekilde geliştirerek müşteriye özel hale getirebiliyoruz. Bir başka ayrıştırıcı özelliğimiz ise kendi alanımızda inovatif ve öncü olmamız. Düzenli olarak Türkiye’de olmayan türde değerlendirme araçlarını adapte ederek müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz ve bunu yaparken teknolojiden yoğun bir biçimde yararlanıyoruz.

Kurumlara nasıl bir katma değer sağlıyorsunuz?

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterimiz olan İnsan Kaynakları profesyonellerinin üst yönetime, departman yöneticilerine ve çalışanlara karşı elini güçlendiriyoruz. Yaptıkları işte, insanla ilişkili verdikleri kararları bizim araç ve yöntemlerimizin çıktılarıyla kanıtlara dayalı hale getiriyoruz. Yine bu kararları verirken bizden aldıkları destek sayesinde yanlış karar verme riskini azaltmış oluyorlar. Çalıştığımız müşterilerde mutlaka kullanılan araç ve yöntemlerden elde edilen verileri iş sonuçları ya da finansal sonuçlarla ilişkilendiririz. Bu sayede İnsan Kaynakları profesyonelleri aslında işletmeye sağladıkları katkıyı somut olarak gösterebilme olanağı bulmuş oluyorlar.

En çok hangi sektörden firmaya hizmet veriyorsunuz?

Hemen her sektörden sunduğumuz ürün ve hizmetlere yönelik talep olduğu için herhangi bir sektör odağıyla hareket etmiyoruz. Talep gelmesi ise sektördeki şirketlerin yönetimlerinin insan gücüyle ilgili objektif karar verme bilince sahip olmasına bağlı. Bu ise her sektörde eşit düzeyde değil. Bizim yoğun çalıştığımız şirketler daha çok hızlı tüketim, ilaç, finans, üretim ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluşuyor.'Doğru kişi'nin en önemli kriteri nedir?

Doğru kişinin tanımı pozisyona ve şirkete göre değişir. Herhangi bir pozisyon için genel geçer kriterlerle hareket etmek hatalı ölçüm yapmanıza yol açar; çünkü aradığınız özellikler pozisyon aynı bile olsa, farklı şirketlerde farklı dinamikler söz konusu olduğu için değişiklik gösterir. Bununla birlikte özde çalışanlarda aranan özellikler görev bilincinin yüksek olması ve başkalarıyla uyumlu hareket edebilmesidir. Bu iki özelliğe sahip olmayan kişiler pek tercih edilmez, edilse dahi çalıştığı şirkette uzun ömürlü olmaz. Bunun dışındaki özellikler pozisyonun içeriğine ve şirketin kültürüne göre farklılık gösterir.

Her sektör çalışanının tipik özellikleri vardır: Reklamcıların, iletişimcilerin, gazetecilerin özellikleri nedir?

Bu üç pozisyonun ortak özelliği güçlü iletişim becerileri gerektiriyor olması. Kendini yazılı ya da sözlü iyi ifade edemeyen ya da karşısındakinin anlayacağı şekilde vermek istediği mesajı aktaramayan kişilerin bu pozisyonlarda başarılı olmasını beklemek zor. Bu üçü içerisinden reklamcıları diğerlerinden ayıran temel özellik, açık fikirli ve yaratıcı kişiler olmaları. Ancak bu sayede bu kişiler, işlerinin gereği olarak yeni ve orijinal fikirler üretebilirler. Gazetecilerin meraklı, yeni şeyler öğrenmeye açık, veri toplama ve bunları analiz edebilme becerileri güçlü kişiler olması beklenir. İletişimcilerin ise özellikle empatik iletişim becerilerinin gelişmiş olması gerekir; bu sayede karşı tarafa en uygun mesajın ne olduğunu ve nasıl aktarılması gerektiğini etkili bir biçimde belirleyebilirler.

İşe alım sürecinde yeteneğin yanı sıra 'elektiriğin' de önemli olduğunu düşünürüm. 'Elektrik' işin neresinde?

Elektrik işin hem hiçbir yerinde hem de her yerinde. Mülakat bilimsel bir veri toplama yöntemidir ve bu yöntemde amaç işe almayı düşündüğünüz kişi hakkında aradığınız kriterler doğrultusunda olabildiğince somut veri toplamak ve sonrasında bunları analiz ederek kişiyle ilgili rasyonel bir karar vermektir. Genelde tersi uygulanıyor olsa ya da doğru olduğuna inanılsa bile, bu süreçte hislerinize ve sezgilerinize yer yoktur. Bu dediğim özellikle adayla ilk mülakatı yapan İnsan Kaynakları profesyoneli için geçerli.

 

İşe alım sürecinde ideal olan adayların önce İnsan Kaynakları tarafından değerlendirilmesi, sonrasında uygun adayların departman yöneticilerine sunulmasıdır. İnsan Kaynakları profesyonellerinin mülakat sürecinde adayla elektriklerinin tutmasına göre karar veriyor olması hatadır. Elektrikle ilgili doğru olabilecek tek şey adayın birlikte çalışacağı yönetici ile elektriğinin tutmasının göz önüne alınmasıdır. Çünkü adayın tek başına pozisyona uygun olması yetmez, çalışacağı yöneticiye de uygun olması gerekir.

 

İnsan Kaynakları tarafından pozisyona uygun bulunmuş adaylarla görüşen departman yöneticisinin ise adayı değerlendirirken onunla elektriğinin tutmasını dikkate almasında bir sakınca yoktur. Çünkü birlikte çalışabilmek için önce o kişiyle anlaşabiliyor olması gerekir.


En derinlemesine teste tabi tuttuğunuz sektörler ve pozisyonlar nelerdir?

Daha çok yönetsel pozisyonlar için derinlemesine analiz gerçekleştiriliyor. Yönetici aslında şirketler için en kritik pozisyon; çünkü şirketler sonuçları yöneticileri aracılığıyla elde ediyor. Bu yüzden bize gelen taleplerin çoğunluğunu yönetsel pozisyonlara yönelik değerlendirmeler oluşturuyor. Bu talepler ilk kez yönetici olacak kişilerin belirlenmesinden, orta ve üst kademe yöneticilerin güçlü ve gelişime açık yönlerinin belirlenmesine kadar hem farklı seviyedeki yöneticiler için hem de farklı amaçlar için olabiliyor. Özellikle hiyerarşide yukarı doğru çıktıkça kişinin liderlik potansiyeli daha detaylı olarak ele alınıyor.

Bu konuda herhangi bir sektör ayırımı yok çünkü hangi sektörden olursa olsun eğer şirket yönetimi yönetici ekibiyle ilgili doğru kararlar alarak ilerleme bilincine sahipse, yöneticilerinin değerlendirilmesine yönelik sunduğumuz hizmetleri talep edebiliyor.


insan kaynakları, iletişimci, gazeteci, Reklamcı, röportaj, Burcu Kılıçarslan, Levent Sevinç, Assessment Systems , Reklamazzi Editörü
Yeni Yorum ekle:
İsim
Email
Gönder